Interactieve robots in de zorg

Sociale robots zijn sterk in opkomst. Enerzijds omdat ze een welkome ondersteuning zijn voor zorgverleners en mantelzorgers, anderzijds omdat ze patiënten kunnen informeren, en stimuleren tot sociale interactie en beweging. Robots zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om een zorgverlener volledig te vervangen, menselijk contact met een zorgverlener is immers moeilijk na te bootsen. Maar sociale robots zijn inmiddels wel geavanceerd genoeg om op verschillende vlakken ondersteunend ingezet te worden en vormen daarmee een uitstekende toevoeging voor de zorg.

Voor wie?

Voor mensen die naar een zorginstelling gaan, bijvoorbeeld voor dagbesteding, of er wonen, bijvoorbeeld ouderen in een verpleeghuis. Sociale robots kunnen helpen bij de begeleiding van mensen met een aandoening, voor bejaarden als gezelschapsrobot of voor mensen met dementie als “activator” door het spelen van spelletjes of voordoen van bewegingen. Dingen waar je als zorgverlener misschien niet altijd voldoende tijd voor hebt, maar die wel belangrijk zijn. Zo helpt de robot ouderen prettiger wonen en heb jij meer tijd voor zorgtaken.
De robot neemt bepaalde taken van de zorgprofessional of vrijwilliger uit handen en vult zo de zorg aan. Je kunt de robot inzetten in een groep, bijvoorbeeld bij kleinschalig wonen. Of één op één bij een bewoner.

Onze diensten

Onze sociale robots bedienen verschillende segmenten en doelgroepen in de zorg. Allemaal vanuit hetzelfde eenvoudige platform, maar elk segment weer met zijn eigen toepassingen.

Ziekenhuis

Gezelschapsrobot, fysieke- en mentale activatie van patiënten.

Verzorgings-/verpleeghuis

Mens-robot interactie, activatie van ouderen, stimuleren van beweging

Thuiszorg

Sociale interactie, dagritme en fysieke activatie in de thuiszorg

Wat maakt ons uniek?

Robotsindezorg zorgt levert een innovatief en interactief platform voor sociale zorgrobots, waarmee patiënten mentaal en fysiek geactiveerd kunnen worden. Wij leveren oplossingen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en thuiszorg.

 • Snel en intuïtief meerwaarde creëren met sociale robots in de zorg
 • Gratis honderden voorbeeldtoepassingen in onze online bibliotheek
 • Muziek van vroeger, interactieve presentaties, dansen en bewegingsoefeningen
 • Zonder technische kennis snel en intuïtief nieuwe robottoepassingen maken
 • Ondersteuning voor meerdere typen sociale robots
 • 1-op-1 gebruik of in kleine groepen
 • Veilig en gemakkelijk robots en gebruikers beheren vanuit een Europese cloud
 • Gemakkelijk opschalen van aantallen gebruikers en robots

Ons robotsindezorg-platform biedt ondersteuning voor verschillende typen sociale robots.

Wetenschappelijke achtergrond

Sociale robots zijn een veelbelovend nieuw medium met diverse kansen in zorg. Een sociale robot kan interactie aan gaan met patiënten en is ondersteunend aan de zorgprofessional door:

 • Interactieve presentaties verzorgen over behandelingen
 • Stimuleren van beweging bij (revaliderende) patiënten
 • Mentaal activeren van ouderen door quizzen en spelletjes
 • Bieden van structuur en dagritme

Interactive Robotics doet actief mee aan de ontwikkelingen. Wij werken samen met de Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Verder doen wij veel speur- en ontwikkelwerk en doen studenten regelmatig stages en afstudeeropdrachten bij ons met social robots in verschillende sectoren.

Contact en informatie

Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.