Verhogen van de motivatie en leergenot bij kinderen