Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-programma’s onderwijs 2020–2021

Hoogte subsidie

 • Een bedrag van 900 euro per leerling/deelnemer is beschikbaar
 • Dit bedrag is gemaximeerd tot 10% van het totaal aantal leerlingen/deelnemers van de instelling
 • Uitzondering op de maximering is of de instelling apcg-leerlingen heeft of een achterstandsscore kent. Indien dit het geval is mag een instelling tot een maximum van 20% van het totale leerling/deelnemersaantal aanvragen.

Randvoorwaarden

 • Het bevoegd gezag bepaalt wie deelnemen aan het inhaal-en ondersteuningsprogramma
 • De leerlingen of deelnemers die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen hebben een reëel perspectief op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden dan wel studievertraging
 • Een onderwijsinstelling ontvangt nog geen geld voor de activiteiten die worden opgevoerd (niet via het Rijk en ook niet via een andere subsidie). Let op: deze subsidie kan wel in combinatie met de lente/zomerscholen en po-vo-mbo-subsidies
 • Het programma waar subsidie voor wordt aangevraagd vindt buiten de reguliere schooltijden plaats. Tussenuren vallen tevens buiten reguliere schooltijd
 • De gekozen interventie past bij de doelgroep
 • Leerlingen en deelnemers kunnen niet worden verplicht deel te nemen aan de activiteit
 • Minstens 85% van de opgegeven leerlingen/deelnemers voltooien het inhaalprogramma
 • Examinering en diplomering blijft binnen de regulier onderwijstijd vallen
 • Per tijdvak kan een bevoegd gezag één aanvraag indienen. Let op: een aanvraag kan meerdere inhaal- en ondersteuningsprogramma’s bevatten

Wat kan dit betekenen voor uw school?
De regeling biedt ontzettend veel mogelijkheden voor uw onderwijsorganisatie, waarbij u kan blijven aansluiten bij uw eigen ingezette visie en missie. Hier hoeft door deze impulssubsidie niet van afgeweken te worden. Aanvragen vanuit uw eigen kracht zorgen voor succes bij de aanvraag.

Om concreet te worden waaraan gedacht kan worden bij de subsidie:

 • Personele lasten
 • Materiaalkosten
 • Inhuren externe partijen

Voorbeelden van activiteiten:

 • Zomerscholen
 • Weekendscholen
 • Begeleiding bij de beroepspraktijkvorming
 • Extra RT-uren

Onderdelen van de aanvraag
En specifiek voor het (v)mbo ter vervanging van praktijkervaring:

 • Ontwikkelen vervangende opdrachten
 • Ontwikkelen en inzetten extra activiteiten
 • Inzetten extra begeleiding

Indienperiodes

Er zijn drie rondes om in te dienen:

        Periode Indienen                      Uitvoeren

 • 2 juni 2020 – 21 juni 2020         1 juli 2020 – 31 december 2020 (al gepasseerd)
 • 18 aug 2020 – 18 sep 2020      1 oktober 2020 – 31 augustus 2021
 • 19 okt 2020 – 1 nov 2020         1 dec 2020 – 31 augustus 2021

Interesse? neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Contact en informatie

Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.