Privacy policy Interactive Robotics B.V.

Interactive Robotics B.V. zal uw (persoonlijke) gegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen. In deze privacyverklaring zetten wij voor u uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 28 mei 2018 van kracht is.

Verzamelen en verstrekken van gegevens

Door het gebruik van de website van Interactive Robotics B.V. of indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief krijgen wij gegevens van u, dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die u aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over onze producten en diensten. U dient zich voor de nieuwsbrief eerst aan te melden. Uw e-mailadres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten vragen wij u in een aantal gevallen om een aanmeldingsproces te volgen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Na aanmelding bewaren wij uw gegevens. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en van onze diensten op de hoogte te houden.

E-mails die Interactive Robotics B.V. naar u stuurt, kunnen tags bevatten waarmee Interactive Robotics B.V. kan bepalen of u de e-mail al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of u op een link in de e-mail heeft geklikt. Hiermee kan Interactive Robotics B.V. inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen.

Interactive Robotics B.V. heeft eigen pagina’s op websites voor sociale netwerken. We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken.

Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Interactive Robotics B.V. werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Ook kan Interactive Robotics B.V. uw gegevens verstrekken aan zusterorganisaties en Partners van Interactive Robotics B.V..
Websites van derden
Interactive Robotics B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij adviseren u sterk het privacy en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijziging van gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen dan om u adequaat te identificeren.

Opslag en beveiliging van gegevens

De Interactive Robotics B.V. slaat uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van Interactive Robotics B.V. en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. Interactive Robotics B.V. en deze bedrijven beveiligen deze gegevens op administratief-, technisch- en fysiek niveau.

Wijzigingen op de privacy verklaring

Interactive Robotics B.V. behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Interactive Robotics B.V. behoudt zich het recht deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.
Interactive Robotics B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Interactive Robotics B.V. streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Interactive Robotics B.V. aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Interactive Robotics B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de digitale correspondentie met deze website zal Interactive Robotics B.V. met grote zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.