Wat maakt onze lesrobot uniek?

 • Klassikale lessen en verhalen.
 • 1-op-1 extended instructie voor automatiseren.
 • Makkelijk klaarzetten van instructie
 • Robot motiveert leerling en houdt bij hoe goed de taak gaat.
 • Eenvoudig zelf nieuw lesmateriaal maken.

Leren met de onderwijsrobot

Robotsindeklas zorgt voor innovatief en interactief leren met een sociale onderwijsrobot. Dit biedt interessante mogelijkheden om leer-achterstanden of studievertragingen in te lopen. Dit kan zijn op het gebied van remediëring van bijvoorbeeld taal of rekenen, maar ook op het gebied van digitale geletterdheid. Een sociale robot heeft geduld, wordt nooit moe, en vormt geen risico op besmetting. Robots kunnen leerlingen stimuleren en motiveren, en ze kunnen oneindig oefenen met lesstof. Natuurlijk zullen robots de leerkracht niet vervangen, maar wel ondersteunen en aanvullen. Bekijk een voorbeeld van de rekenrobot in de video hiernaast. Meer weten? Vul ons contactformulier in.

Subsidie-mogelijkheden

Subsidieregeling voor extra ondersteuning | Een gave handreiking van OCW
Begin juni werd de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 aangekondigd, waarmee de overheid ondersteunt bij het opzetten van inhaal- en ondersteunings-programma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Deze is goed te combineren met ons platform.

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten maar óók leraren deze extra ondersteuning te bieden in de coronacrisis. Deze subsidie, tot een bedrag van €900 per leerling, kan ingezet worden voor o.a. materialen en trainingen voor de inhaal- en ondersteunings-programma’s. Wil je meer weten over de subsidie en de voorwaarden, kijk dan hier.

Heb je op school toevallig al een sociale robot zoals de Nao, Zora, Eddy, Maatje of Alpha mini of iPal? Dan kan je vandaag nog gebruik maken van de Robotsindeklas-leeromgeving. Er is alleen een licentie op de online leeromgeving nodig en een kleine kosteloze installatie!

  Ik wil ...*

  Optionele informatie
  Wij kunnen u beter helpen als u extra informatie geeft, maar dat hoeft niet.


  Contact en informatie

  Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.