Lager schooladvies door laagopgeleide ouders

De onderwijskansen van leerlingen van lager en hoger opgeleide ouders lopen verder uit elkaar. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Door achtergrond, het opleidings­niveau van de ouders en financiële middelen kunnen zij zich niet ten volle ontplooien. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het vo gemiddeld minder goed te presteren.

voor-wie
Robotutor interesse 1 op 1 meisje

Subsidie om achterstanden weg te werken

Om groep 8 leerlingen met een achterstand voor te bereiden op de middelbare school, heeft het Actieplan Gelijke Kansen een subsidie beschikbaar gesteld voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Het budget is 1000 euro per groep 8 leerling met maximum van 124.000 euro. 

Onderwijsrobot verbetert overgang po naar vo

Al veel basisscholen kozen voor een onderwijsrobot als leermiddel voor het doorstroomprogramma po naar vo. Met succes:

 • De onderwijsrobot geeft leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen naar het vo. 
 • Scholen komen vaak in aanmerking voor de subsidieregeling, aangezien de robot uitermate geschikt is om leerlingen extra te stimuleren en kennis te vergroten. 
 • De robot werkt leerachterstanden weg op gebied van rekenen en taal.
 • De robot ondersteunt bij het versterken van zelfstandig leren, wat valt onder metacognitieve vaardigheden; een belangrijke pijler bij de subsidieaanvraag. 
School Class 15 (NAO) (1)


  Hoe vraag ik de subsidie aan?

  Interesse in een vrijblijvend adviesgesprek met onze partner? Neem contact op via het formulier of stuur een e-mail naar info@robotsindeklas.nl.

  Contact en informatie

  Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.