Oefenen en leerachterstanden wegwerken

Robotsindeklas zorgt voor innovatief en interactief leren met een sociale onderwijsrobot. Dit biedt interessante mogelijkheden om leer-achterstanden of studievertragingen in te lopen, bijvoorbeeld door de corona-crisis. Dit kan remediëring zijn op het gebied van bijvoorbeeld taal of rekenen, maar ook op het gebied van digitale geletterdheid. Een sociale robot heeft geduld, wordt nooit moe, en vormt geen risico op besmetting. Robots kunnen leerlingen stimuleren en motiveren, en ze kunnen oneindig oefenen met lesstof. Natuurlijk zullen robots de leerkracht niet vervangen, maar wel ondersteunen en aanvullen! Lees meer over de lesrobot, of over eventuele subsidiemogelijkheden hieronder.

Digitale geletterdheid en spreekbeurt

Digitale geletterdheid in het lesprogramma inpassen is geen gemakkelijke taak. Of vergt vaak extra tijd, wat er niet is. Daarom hebben wij bij Robotsindeklas deze nieuwe lesmethode voor het bijbrengen van digitale geletterdheid ontwikkeld, binnen het bestaande curriculum. Zonder extra tijd dus! Met deze methode kun je schoolbreed alle digitale vaardigheden voldoende aan bod laten komen. De leerling bereidt de spreekbeurt voor en doet digitale vaardigheden op. De leerkracht zet de onderwijsrobot in de klas en start de robot-toepassing. De leerling geeft samen met de robot de spreekbeurt. De methode is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Lees meer…

Subsidie Leerachterstanden Corona

Subsidieregeling voor extra ondersteuning | Een gave handreiking van OCW
Begin juni werd de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 aangekondigd, waarmee de overheid ondersteunt bij het opzetten van inhaal- en ondersteunings-programma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Deze is goed te combineren met ons platform.

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten maar óók leraren deze extra ondersteuning te bieden in de coronacrisis. Deze subsidie, tot een bedrag van €900 per leerling, kan ingezet worden voor o.a. materialen en trainingen voor de inhaal- en ondersteunings-programma’s. Wil je meer weten over de subsidie en de voorwaarden, kijk dan hier.

Heb je trouwens op school al een sociale robot zoals de Nao, Zora, Eddy, Maatje of Alpha mini of iPal? Dan kan je gebruik maken van de Robotsindeklas-leeromgeving. Er is alleen een licentie op de online leeromgeving nodig en een kleine kosteloze installatie! Neem contact met ons op en we maken het vandaag nog voor je in orde!

    Ik wil ...*

    Optionele informatie
    Wij kunnen u beter helpen als u extra informatie geeft, maar dat hoeft niet.


    Contact en informatie

    Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.