Wat maakt ons uniek?

Robotsindeklas zorgt voor innovatief en interactief leren met een sociale onderwijsrobot. Wij leveren oplossingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

 • Snel en intuïtief meerwaarde creëren met sociale robots in het onderwijs
 • Gratis honderden voorbeeldtoepassingen in onze online bibliotheek
 • Zonder technische kennis snel en intuïtief nieuwe robottoepassingen maken
 • Ondersteuning voor meerdere typen sociale robots
 • 1-op-1 gebruik, in groepjes, of voor de hele klas
 • Veilig en gemakkelijk robots en gebruikers beheren vanuit een Europese cloud
 • Gemakkelijk opschalen van aantallen gebruikers en robots

Onze diensten

Wij bedienen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Allemaal vanuit hetzelfde eenvoudige platform, maar elke sector weer met zijn eigen toepassingen.

Primair onderwijs

Digitale vaardigheden, computational thinking en lesrobot.

Voortgezet onderwijs

Programmeeronderwijs en mens-robot interactie.

Hoger onderwijs

Mens-robot interactie prototyping
en R&D.

Wetenschappelijke achtergrond

Sociale robots zijn een veelbelovend nieuw medium met diverse kansen in het onderwijs (Belpaeme et al, 2018). Een sociale robot kan interactie aan gaan met leerlingen en is ondersteunend aan de leerkracht door:

 • Gepersonaliseerde educatie in de vorm van een leer-maatje voor taal en rekenen
 • Interactieve presentator
 • Stimuleren van cognitieve winst bij kinderen
 • Verhogen van de motivatie en leergenot bij kinderen
 • Leermiddel digitale geletterdheid

Interactive Robotics doet actief mee aan de ontwikkelingen. Wij werken samen met de Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Wij werken internationaal samen in een Europees project om sociale robots geschikt te maken voor gebruik in het onderwijs (ANIMATAS). Verder doen wij veel speur- en ontwikkelwerk en doen studenten regelmatig stages en afstudeeropdrachten bij ons met social robots in verschillende sectoren.

T. Belpaeme, J. Kennedy, A. Ramachandran, B. Scassellati, and F. Tanaka, 2018. “Social robots for education: A review,” Science Robotics, vol. 3, no. 21, 2018.

Contact en informatie

Wil je meer weten? Vul ons contactformulier in of bel naar 015-7601644, optie 2. Je mag ook mailen info@robotsindeklas.nl.